onsdag 27. februar 2013

Skuffet over "Dagane Flyg"

Jeg hadde store forventninger til TV-dokumentaren som hadde premiere på NRK2 i går – Dagane Flyg – som tar for seg den moderne morsrollen. Jeg klarer ikke å peke nøyaktig på hva det var jeg hadde forventet meg, men likevel opplever jeg en form for skuffelse. Eller det vil si, jeg hadde forventninger som selvfølgelig er helt umulig å innfri: Å få svar på mine tusen millioner spørsmål om hva som er den beste måten å skru sammen livet på. Det betyr at jeg over hodet ikke hadde forventet å bli sittende igjen med – om mulig – enda flere spørsmål enn det jeg allerede hadde. Men det var det som skjedde. Og det var dystert, som det ikke fantes håp.

Jeg lurer på hvor fedrene var. Det er jo pr i dag allment akseptert at farsrollen fra 50-tallet, der far ikke var til stede for sine barn, er ut. Det må jo bety at dagens fedre er på leit etter en ny plass i hjemmet? I dette programmet virket det som mødrene hang fast i et bilde av morsrollen fra 50-tallet som de ikke ville eller av en eller annen grunn ikke kunne slippe taket på. En morsrolle fra en tid da kvinner hadde sine arbeidsoppgaver i hjemmet og ikke utenfor hjemmet. Med andre ord: Dagens mødre skal gjøre det 50-tallets mødre gjorde + være i full jobb. Det er jo ikke mulig, det.

Da har vi altså en far som ikke lenger ønsker å være fraværende for sine barn og en mor med behov for ansvarsfordeling hjemme. Hva med at disse to snakker sammen? Og kommer fram til løsningene sammen? Og ikke hver for seg, slik det kan virke som at det har blitt gjort opp gjennom historien? Hvorfor viste ikke dokumentaren oss noen som har tenkt annerledes, eller utenfor boksen om du vil?

Det finnes jo eksempler der ute hvor far jobber deltid og mor heltid, selv om statistikken viser at det er kvinner som helt klart jobber mest deltid. Det finnes eksempler der ute hvor man har en fleksibel arbeidstid som tillater mer tid med barna. Det finnes eksempler der ute som ikke bringer frem tsunamier av dårlig samvittighet. Om ikke annet kunne disse historiene vært med på å inspirere til å finne nye løsninger tilpasset det livet vi lever i dag. Vi kan ikke fortsette med å presse våre liv inn i gamle former som ikke passer lenger.

Frøken Makeløs startet en dialog på sin facebookside om programmet som kan være interessant å følge for dem som er opptatt av temaet. Hun spør: Hvor var fedrene? Er svaret på tidsklemma at mor jobber deltid?

Fikk du ikke sett dokumentaren? Du finner den her på NRK sine nettsider.

Ingen kommentarer: