onsdag 18. november 2009

NAVn og nummer gang på gang

I dag fikk jeg et brev i posten - fra NAV, som kan fortelle meg at jeg i slutten av oktober fikk et barn. Og det stemmer på en prikk. Videre står det i brevet at siden både jeg og barnets far allerede er registrert som mottakere av barnetrygd i NAVs systemer, blir ikke barnetrygden igangsatt automatisk...

Neivel... Så da må vi altså søke på nytt om barnetrygd med de samme opplysningene som NAV allerede sitter med. Virker tungvindt for meg. Men antagelig helt logisk for NAV.

1 kommentar:

Ingeborg B. Hansen sa...

Hehe. Det er nok det, heilt logisk.