torsdag 15. oktober 2009

Politi & røver. Harde menn og deres idealerJournalisten Kjetil S. Østli har nylig gitt ut dokumentaren "Politi & røver". Det er flere som har skrevet anmeldelser av denne boken, blant andre Aftenposten og Dagsavisen. Jeg har så vidt lest halve boken, og er fascinert av dokumentaren om organisert kriminalitet, en kjeltring i tidsklemma og hva det vil si å være en ekte mann. Som Cappelen Damm selv skriver på sine Facebooksider: Boken gir et unikt innblikk i mentaliteten som preger både de kriminelle og politiet.

Boken tar utgangspunkt i et miljø som oppsto på Tveitasenteret på 70-tallet og endte med ranet av Nokas og et politidrap i 2004. Historien fortelles gjennom forfatterens kontakt og senere vennskap til spaneren Johnny Brenna og den tidligere kriminelle Petter R. Hansen.

To harde menn - en utdøende rase
Allerede tidlig i boken blir leseren presentert for to harde menn og deres mannsidealer som på mange måter er en utdøende rase. Mye har skjedd de siste 20 årene innenfor politiet. Da Johnny Brenna startet som politimann var det om å gjøre å stanse lovbrudd og håndheve loven. Biljakt var noe av det tøffeste - både for politi og røver, noe dette utdraget fra begynnelsen av boken viser:

... "-Men dere ble med! Det skal dere ha. Jeg husker vi lytta til politiradioen, og når det var husbråk et sted, gadd dere ikke stille opp. Men når noen sa "BILJAKT" over sambandet, da var ti patruljer ledige.
- Haha, ja, det var jo ikke bare dere som likte fart og spenning. Biljakter var blant det morsomste vi visste".

Politiet innhentet av kunnskapssamfunnet
Etter noen år med spaning frem og tilbake på hverandre, snek det seg et nytt begrep inn i politiborgen: Kunnskapssamfunnet. (Utdrag fra side 151-152):

..."Flere og flere praktiske profesjoner ble underlagt teoretiske krav, der man tidligere kunne komme inn i arbeidsmarkedet ved å være nevenyttig. Politiarbeidet, utført av et korps av praktikere, ble forsøkt vitenskapeliggjort. Politiledelsen forsøkte å tvinge gjennom krav om rasjonell og effektiv styring. Trenden i nasjonale og internasjonale lærebøker var en ny politimodell, kalt "kunnskapsbasert politiarbeid".

... Helene Oppen Gundhus viser i doktoravhandlingen IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet hvordan vitenskapliggjøring av politiarbeidet, som begynte på 1980-tallet, ledet til teorier om effektivisering, som igjen er preget av the hot shit innen samfunnsstyring: New Public Management (NPM), med effektivitetsmålinger, kost-nytte-vurderinger, større internkontroll, resultatindikatorer, IKT og økt målstyring.


... De nye ideene møtte kraftig motstand internt...Og Johnny Brenna? Han sto med boots og pilotbriller, kort hår og tredagersskjegg og speidet, som en John Wayne entrer en lovløs landsby. Han hadde ingen ører for IKT, kost-nytte, kunnskapsøkonomi. Han jaktet kjeltringer. Han lærte dem å kjenne, og han lærte seg selv å kjenne, som om han hadde våknet opp av en lang, dyp søvn".


Dagens mannsidealer
Selv om boken først og fremst handler om politiet og deres metoder for å bekjempe kriminalitet, synes jeg dette er noe av det bedre jeg har lest om mannsidealer og hvordan disse har forandret seg over en relativt kort tidsperiode. Interessant og underholdende lesning på en og samme tid.

Ingen kommentarer: