torsdag 28. mai 2009

Helsekort for gravide

For tiden er det noe jeg passer ekstra godt på: Helsekort for gravide - et papir i to eksemplarer med gjennomslag. På dette arket står det skrevet alt som er viktig å vite om den gravide kvinnen. Du får det utdelt ved første svangerskapskontroll, og skal så vokte det med ditt liv de neste ni månedene - rett og slett en del av rugeprosessen.

Etter alvorlige blikk fra både lege og jordmor og befalinger om at "dette papiret må ikke krølles og for all del ikke mistes", gikk jeg til innkjøp av en oppbevaringsmappe i pen farge og hardt cover. Likevel har det skjedd at eksemplarene har sklidd fra hverandre, og dersom man ikke er riktig så oppmerksom, kan gjennomslaget skje heller tilfeldig. Tror eneste måten å få det nøyaktig på er å benytte seg av binders.

Det er i slike stunder jeg virkelig får lyst til å slå et slag for elektronisk pasientjournal, (EPJ). I dag finnes det da gode tekniske systemer for tilgangskontroll, loggføring (elektronisk sporing) og krypteringer etc. som fører til en bedring, ikke svekkelse av personvernet i forhold til dagens situasjon? For det må jo være det man er redd for - at personvernet ikke skal bli ivaretatt ved en eventuell overgang til elektroniske journaler.

Eller er det slik at helsepersonell er redde for å lære seg nye ting? Det kan jo være de må lære seg å håndtere en PC - noe som ikke alltid er like lett. Kan så vidt nevne et møte jeg hadde med en person i helsevesenet som var så fortvilet over at det lille tastaturet med tall helt til høyre levde sitt eget liv. Da jeg forsiktig prøvde å gi personen en innføring i NumLock av og på, tror jeg det var like før jeg fikk stilt en diagnose som kunne fått meg trygdet resten av livet.

Jeg har tidligere skrevet innlegg om møter jeg har hatt med helsevesenet. Les for eksempel: Epikrise på avveie

Kan også anbefale Abelias og NHOs brev til Stortinget om samhandling i helsesektoren

Ingen kommentarer: