torsdag 20. september 2012

Elvelangs 2012

I dag 20. september er det et arrangement i mitt nærmiljø som jeg synes fortjener oppmerksomhet: Elvelangs i fakkellys. Det går ut på at den elektriske gatebelysningen langs Akerselva slukkes og erstattes med fakler. Dette skjer hvert år i forbindelse med høstjevndøgn. Det er så stemningsfullt og magisk lagt opp, med kunstneriske innslag langs løypa som luftakrobatikk, flammekunst og dans.

Det er mye historie som ligger langs Akerselva knappe 9 km - både kulturhistorie og industrihistorie. Elva starter ved Maridalsvannet og ender ut i Oslofjorden ved Operahuset. Det går turvei langs hele vassdraget.

Når gatebelysningen slukker og de tente lysene tar over, er det akkurat som om alt det som har skjedd langs elva kommer litt tilbake. Møller, sagbruk, såpe- og papirproduksjon, tekstilindustri, jernindustri, maskinindustri, gjær- og spritproduksjon, spiker- og fiskekrokproduksjon.

Og i Nydalen har hoppsporten en stolt historie. På østsiden av elva lå det fram til Gjøvikbanen ble bygget i år 1900 enn hoppbakke med navnet Mesterbakken, også kalt Gjerdrumsbakken. Da toget kom bygget Nydalen skiklub bakken opp igjen på vestsiden av dalen. Her fikk den navnet Nydalsbakken, og den ble brukt fra 1914 til 1953. I dag er det kun trappene langs unnarennet som er synlige spor, og busstoppet på toppen av bakken har fått det beskrivende navnet Skibakken – og plutselig skjønte jeg hvorfor busstoppet heter nettopp det.

Gikk du glipp av Elvelangs i fakkellys i år, kommer det en ny sjanse neste år, og den burde du gripe!

Ingen kommentarer: