lørdag 10. desember 2011

Forunderlig billedbruk

Er du fotograf, ser det ut som om det kan være store oppdrag å hente når det gjelder å ta bilder av eldre arbeidstakere i en arbeidssituasjon. Seniorpolitikk.no har nylig sett på illustrasjonsbruken i norsk, nasjonal presse i forhold til saker som dreier seg om tidligpensjon. Ser man bare på bildene, virker det som dagens 62-åring er en mann med hatt og spaserstokk som er ute på en rusletur. Bildet står altså ikke i sammenheng med teksten, som kan fortelle at dagens 60-åringer er mye yngre enn det de var for lenge siden da pensjonsalderen ble bestemt.

Seniorpolitikk.no har videre gjort et søk i Scanpix sine illustrasjonsbilder med noen utvalgte søkeord som pensjon, tidlig pensjon og seniorer i arbeid. Det interessante er at det som dukker opp av bilder er personer som er langt eldre enn 62 år, og som driver med helt andre ting enn det å være på jobb.

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord. Da er det på høy tid at disse illustrasjonene oppdateres, slik at de bygger opp under budskapet om at friske 62-åringer er viktige for arbeidslivet. I den voksende hæren av seniorer finnes det store ressurser, kunnskaper og skaperkraft som samfunnet vil ha glede av å ta i bruk i større grad enn det som gjøres i dag.

I april i år hadde jeg et debattinnlegg i Dagsavisen med tittelen "Et Norge på deltid", der jeg blant annet skriver om pensjonsreformen, fleksibilitet og friske 62-åringer.

Ingen kommentarer: