torsdag 10. januar 2013

Teknovisjon 2013

(Bildet er lånt fra UE Oslo sine nettsider og viser fjorårets vinnere av prisen for beste innovasjon)

I morgen skal jeg sitte i juryen til Teknovisjon. Teknovisjon er et program i regi av Ungt Entreprenørskap og Naturfagsenteret som knytter teknologi og design sammen. Programmet er rettet mot ungdomsskoleelever. Elevene lærer å utvikle en forretningsidé der de kombinerer det de har lært om teknologi og design med egen kreativitet og skaperevne. Hver skole som er med samarbeider med en bedrift som gir elevene et oppdrag som de skal løse på noen dager. I år er Statens Vegvesen, Shell og Samsung Norge blant bidragsyterne. I fjor var det til sammen 600 elever fra ulike ungdomsskoler i Oslo med.

Jeg har vært med i jury tidligere på arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap. NM for ungdomsbedrifter arrangeres en gang i året, og ungdomsbedriftene kvalifiserer seg gjennom fylkesvise konkurranser. Både på de fylkesvise konkurransene og under selve finalen syder det av engasjement, kunnskap, ungdommelig kraft og positive utsikter for framtida.

Det er ingenting som gleder meg mer enn å oppleve dette. Ungdommene som deltar på disse arrangementene viser en interesse og et engasjement for det de driver med som imponerer meg. I tillegg så har jeg en tro på at dette kan være med på å påvirke deres valg videre. Ved å få konkrete oppgaver fra reelle bedrifter som de kan være med på å løse opplever de å bli tatt på alvor samtidig som de får innblikk i prosesser og mekanismer i næringslivet.

I april i fjor intervjuet jeg Kenneth Danielsen for Abelia sine nettsider om temaet fremtidens arbeidsliv. Kenneth sier blant annet dette i intervjuet: - Hadde det ikke vært for Ungt Entreprenørskap hadde jeg aldri studert på BI i dag. Kenneth har blant annet vært med på programmet Ungdomsbedrift og Leder for en dag som begge er i regi av UE. Jeg tror at det er flere der ute som Kenneth. Mennesker som lærer gjennom å gjøre. Ved å være med på å starte opp bedrifter og løse konkrete oppgaver sammen med andre oppnår de en tverrfaglig læring som ikke kan oppnås i klasserommet alene. De får erfaringer som de tar med seg videre i livet. For mange er disse erfaringene helt avgjørende for videre utdannings- og karrierevalg.

Derfor gleder jeg meg veldig til å sitte i juryen i morgen. For meg blir det – i tillegg til en lærerik og spennende dag - en påminnelse om hvor viktig det er med ungdommelig engasjement kombinert med kunnskap for å oppnå sine drømmer.

Ingen kommentarer: