onsdag 6. april 2011

Sunn norsk skepsis - ikke bare sunn?

Det er mange år siden jeg dro til utlandet for å bli kunnskapsrik. Mye har skjedd siden den tid. Økt globalisering og internasjonal konkurranse. Nye land som hevder seg. Behovet for kunnskap av høy kvalitet og kulturforståelse på tvers av landegrenser har steget dramatisk. Jeg har tenkt: Bra! Endelig får utenlandsstudentene den anerkjennelsen de faktisk fortjener. De sitter jo med unik kunnskap på flere av områdene nevnt over. Tall fra Lånekassen viser også at det i 2009 for første gang på lenge var en oppgang i antall studenter som tok utdanningen sin i utlandet.

For noen uker siden var jeg deltaker på samlingen Kokepunktet i regi av Abelia, der temaet var internasjonal arbeidskraft. Der kom det frem synspunkter som gikk ut på at det ikke er attraktivt nok for unge norske mennesker i dag å ta utdanning i utlandet. Når de kommer tilbake til Norge for å bli en del av arbeidslivet, blir de møtt med skepsis. Det stilles spørsmålstegn ved kvaliteten på utdannelsen, og det blir sett på som et minus å ikke ha opparbeidet seg et nettverk i Norge under studietiden.

Dette er problemstillinger som er tatt rett ut ifra min virkelighet for 15 år siden! Er det virkelig ikke blitt noen forbedring på dette området? Jeg kommer aldri til å glemme mine første jobbintervjuer. Jeg misforstod stadig spørsmålet om surfing. Jeg trodde de mente surfing på nettet – om jeg var god til å finne frem informasjon og bistand på Internet. Selv om spørsmålet virket litt rart, så kan dette være en fordel innenfor mitt fagfelt, så jeg svarte etter beste evne. Men det var jo ikke det de mente. De trodde jeg hadde tilbrakt hele mitt studieopphold på strender med store bølger, tøffe karer og surfebrett. Det ble noen merkelige situasjoner som ikke førte til noen ansettelse for min del.

De aller fleste utenlandsstudenter tar sitt studieopphold på alvor. På mange måter opplever de likevel ikke å bli tatt på alvor når de kommer hjem igjen til Norge. Norge trenger nordmenn som reiser litt lenger enn Svinesund for å utvide horisonten.

Ingen kommentarer: