torsdag 19. august 2010

Monstermast, sjøkabel, jordkabel

Det er irriterende å hver gang la seg lure av de pr-skapte ordene. Nå sist: Monstermaster. Det er jo tross alt helt vanlige 132 kV høyspentkabler i luftspenn det er snakk om. Men når ordene "monstermast" og "naturperle" knyttes sammen, dannes det kraftige bilder inni hodet mitt.

Ordbildene fikk også Regjeringen til å utrede alternativet med sjøkabel på nytt. Men nå viser det seg at det ikke er helt optimalt med sjøkabel heller. Stakkars Kvam vil få et ilandføringsanlegg tett opptil bebyggelsen i Norheimsund og en kraftgate videre derfra. Da er det jo greit å ha enda en kabel å friste med - nemlig jordkabel.

Her blir det mye å velge i. Jeg tror uansett at jeg har funnet min favoritt: Menneskemastene som er utarbeidet av arkitektkontoret Choi+Shine.

Lykke til!

Ingen kommentarer: